bogaty dom

W co inwestować? Nieruchomości, złoto, obligacje…

Istnieją różne sposoby na pomnażanie swojego majątku. W co najlepiej zainwestować pieniądze, jeśli nie chce się ryzykować? Przedstawiamy bezpieczne sposoby, które nie wiążą się z dużym ryzykiem, a mogą przynieść konkretny zysk.

Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez określone podmioty. Mają wierzycielski charakter. Stwierdzają zaciągnięcie długu u ich nabywcy przez ich emitenta. Ich wystawcy zobowiązują się, aby wykupić je w określonym czasie na umówionych warunkach. Emisariuszami obligacji mogą być gminy, związki gminne i banki, ale także podmioty, które posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność gospodarczą.

Oprocentowanie obligacji, wypłacane nabywcy systematycznie, jest zależne od wiarygodności kredytowej emitenta. Odsetki są współmierne do ponoszonego ryzyka. A ponieważ ryzyko to jest w przypadku obligacji niewielkie, to i na duży zysk nie powinno się nastawiać.

Najbardziej zaufanymi emitentami są rządy, więc to właśnie obligacje państwowe są najlepszym wyborem dla tych, którzy nie lubią ryzykować. Szczególnie chodzi tu o obligacje emitowane przez rządy państw najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Następne w hierarchii wiarygodności są obligacje  korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa. Tutaj wiarygodność i stopień ryzyka mogą być bardzo różne, w zależności od konkretnej firmy – parametry te są oceniane przez niezależne instytucje finansowe, takie jak Moody’s.

złoty samorodek

Złoto

Inwestowanie w złoto to również stosunkowo bezpieczna działalność. Nie jest ona obarczona dużym ryzykiem, ponieważ złoto jest odporne na czynniki takie jak inflacja czy różnorakie zmiany dotyczące waluty. Na przestrzeni czasu jego wartość właściwie, szybciej lub wolniej, ale stale idzie w górę. Inwestorzy chętnie decydują się na zakup złota również z tego względu, że to proste rozwiązanie – transakcja nie należy do tak skomplikowanych operacji, jak te, których dokonuje się na giełdzie. A zatem jest to bezpieczny kapitał, w przypadku którego inwestor prawie na pewno nie poniesie strat, a zysk może być spory, na pewno większy niż przy obligacjach.

Złoto inwestycyjne powinno mieć postać sztabek, gdy w grę wchodzą duże kwoty, lub monet bulionowych przy kwotach mniejszych. Można zakupić je w wyspecjalizowanych sklepach albo przez internet. Złota biżuteria nie jest już tak dobrą inwestycją, ponieważ jest ona mniej płynna – nie zawsze możemy ją w dowolnym momencie odsprzedać. Poza tym w przeciwieństwie do złota w sztabkach i monetach jest obłożona podatkiem VAT.

Nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości również są bezpieczne. Ceny nieruchomości stale idą w górę, więc już po kilku latach można je odsprzedać ze znacznym zyskiem. Ale to nie wszystkie korzyści, jakie wynikają z zakupu – nieruchomość przez te lata może przynosić dochód z najmu.

Nieruchomości to wygodna inwestycja, ponieważ ten segment rynku nie charakteryzuje się tak dużą zmiennością jak giełda i nie wymaga od inwestora ciągłej obserwacji i podejmowania działań. Nieruchomość można sprzedać szybko albo przetrzymać przez kilka lat. Błyskawiczna sprzedaż to oczywiście mniejszy zarobek, ale szybszy zastrzyk gotówki, jeśli już jest potrzebna. W każdym przypadku można liczyć na większe zyski, jeśli przed sprzedażą przeprowadzi się remont.

Zostaw komentarz

Doradzamy w wielu tematach