Dziewczyna przy komputerze

Jak sprawdzić, kiedy dojdzie przelew?

Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To kiedy przelew zostanie odnotowany na koncie, zależy od tego, jakie są godziny sesji wychodzących w banku nadawcy oraz godziny sesji przychodzących w banku adresata. Każdy bank prowadzi inny system księgowania przelewów. Ponadto kluczowe znaczenie ma również to czy mowa o zwykłym, czy o ekspresowym przelewie. Na pytanie, kiedy dojdzie przelew, postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Kiedy dojdzie przelew – system Elixir

System Eliksir to skrót od Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. Jest to elektroniczny system, który obsługuje rozliczenia międzybankowe w zakresie przelewów, poleceń zapłaty, dowodów wpłaty oraz obsługi czeków. Elixir podlega kontroli przez Krajową Izbę Rozliczeniową, co zapewnia płynność w realizowaniu płatności pomiędzy bankami. Odpowiada również za to, czy poszczególne operacje są zgodne z obowiązującymi przepisami sektora bankowego. Elixir zapewnienia również szybką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi bankami, które z niego korzystają. System ten działa już od ponad 20 lat.

System ten Elixir działa na podstawie sesji wychodzących oraz przychodzących. Podczas sesji wychodzącej informacje o oczekujących zleceniach są przekazywane do Krajowej Izby Rozliczeniowej. Przetwarzane są wówczas zlecenia nadane przed daną godziną. Wszelkie informacje, które trafiają do Krajowej Izby rozliczeniowej, przekazywane są w formie komunikatów rozliczeniowych, niepieniężnych. W tym miejscu zlecenia oczekują na nadejście najbliższej sesji przychodzącej w banku odbiorcy.

Podczas sesji przychodzącej, bank księguje wszystkie nadchodzące zlecenia, które trafiają na konta odbiorców.

Godziny sesji wychodzących oraz przychodzących są ustalane indywidualnie przez banki w zależności od ich wewnętrznych potrzeb. Stąd duża rozbieżność między sesjami rozliczeniowymi, ponieważ nie są one jednakowe. Banki posiadają zazwyczaj trzy sesje wychodzące oraz trzy sesje przychodzące.

Kiedy dojdzie przelew- jak sprawdzić?

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, kiedy nadane przez nas pieniądze znajdą się na koncie odbiorcy, wystarczy skorzystać z gotowych tabel z wyszczególnionymi godzinami sesji przelewów wychodzących i przychodzących dla poszczególnych banków. Dzięki takim zestawieniom możliwe jest również sprawdzenie godziny najbliższej sesji przychodzącej w banku odbiorcy. Tego typu tabele są na bieżąco aktualizowane ze względu na zmiany, jakie zachodzą w danych systemach bankowych, które motywowane są np. zmianą banku.

Kiedy oczekujemy na przelew, często towarzyszą nam przy tym nerwy i stres, ale można sobie tego zaoszczędzić, jeśli pozna się zasady księgowania w poszczególnych bankach. To samo dotyczy przelewów, które my wykonujemy. Najlepiej robić przelewy do godziny 15.00 wtedy nawet bez sprawdzania tabeli księgowania sesji przychodzących i wychodzących, można mieć pewność, że środki wpłyną na konto tego samego dnia.

Zostaw komentarz

Doradzamy w wielu tematach