Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Komu przysługuje zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wykazanie odpowiedniego stażu zatrudnienia. Po spełnieniu wymaganych warunków bezrobotny może otrzymać stosowny zasiłek. Jednak wysokość zasiłku podlega ciągłym zmianom, ponieważ 1 czerwca każdego roku, poddawana jest waloryzacji. Co to oznacza w praktyce? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zasiłek dla bezrobotnych – dla kogo?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba w pierwszej kolejności zarejestrować się w urzędzie pracy. Jednak aby móc to zrobić, trzeba mieć udokumentowany przynajmniej rok stażu pracy. Konieczne jest również wykazanie przepracowania minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Trzeba również przedstawić wysokość wynagrodzenia, jakie bezrobotny otrzymywał za wykonywaną pracę. Musi być to, co minimalne wynagrodzenie, które od tego roku, wynosi 2250 zł brutto. Należy również wykazać, czy odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Jednak najważniejszą informacją w tym zakresie jest to, że zasiłek przysługuje tylko dla tych bezrobotnych, dla których urząd pracy nie jest w stanie zaproponować odpowiedniego, względem doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia, stażu czy przygotowania zawodowego oraz nie posiada odpowiedniej oferty pracy.

Zmartwiona kobieta przed komputerem

Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi?

To, jaki zasiłek otrzyma bezrobotny, zależy od stażu pracy. Jak już wspomniano, zasiłek podlega waloryzacji raz w roku, która dokonywana jest na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanych przez prezesa GUS-u. W tym roku, zasiłki dla bezrobotnych po przeprowadzonej waloryzacji wyglądają następująco:

  • Staż pracy poniżej 5 lat – to 80% zasiłku podstawowego

Wysokość zasiłku w tym wypadku wynosi 594,25 zł netto płatne przez trzy miesiące, natomiast w kolejnych miesiącach kwota jest zmniejszana do 476,67 zł netto.

  • Staż pracy od 5 do 20 lat – 100% zasiłku podstawowego

Osoby o wyższym stażu pracy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 730,50 zł netto wypłacane przez trzy miesiące. Po upływie tego czasu następuje pomniejszenie tej kwoty do 538,79 zł netto.

  • Staż pracy powyżej 20 lat – 120% zasiłku podstawowego

Można by powiedzieć, że to osoby, które pracowały przez całe swoje życie. Dla nich sytuacja prezentuje się nieco bardziej optymistycznie, ponieważ osobom z ponad dwudziestoletnim stażem pracy przyznawany jest zasiłek w wysokości 867,83 zł netto przez trzy miesiące i 691,00 zł netto przez kolejny okres.

Zasiłek dla bezrobotnych – czy można stracić?

Oczywiście zasiłek dla bezrobotnych może zostać odebrany, jeśli bezrobotny bez podania konkretnej przyczyny odmawia podjęcia proponowanego przez urząd pracy zatrudnienia. Dotyczy to także odmawiania podjęcia stażu, praktyk, szkoleń i wszelkich innych narzędzi, które pomogą mu w przygotowaniu zawodowym. Bezrobotnemu będącym na zasiłku, odbiera się świadczenie również w sytuacji, kiedy odmawia podjęcia się prac użytecznych społecznie, robót publicznych czy prac interwencyjnych. Bezrobotny traci prawo do zasiłku również wtedy, kiedy wraz z pobieraniem zasiłku wykonuje pracę tzw. na czarno. Jeżeli osoba pobierająca zasiłek złamie którąś z wymienionych zasad, straci nie tylko zasiłek, ale także status bezrobotnego, który będzie mógł odzyskać dopiero po upływie minimum 120 dni.

Każdego, nawet bezrobotnych, obowiązują pewne zasady, których lepiej nie łamać, jeśli nie chcemy narobić sobie dodatkowych problemów. Życie różne pisze scenariusze i ludzie tracą pracę z wielu powodów. Państwo pomaga i wspiera takie osoby, ale stawia też swoje warunki, bo wiadomo, coś za coś.

Zostaw komentarz

Doradzamy w wielu tematach