Regulamin strony teleexpress.pl

Najważniejsze zasady:
-> regulamin określa reguły oraz warunki korzystania z serwisu teleexpress.pl,
-> by korzystać z witryny, wymagana jest nieodpłatna rejestracja,
-> rejestracja określa danie pozwolenia na respektowanie reguł regulaminu.

Blog odmawia zapożyczania i przedruku publikacji umieszczanych na teleexpress.pl, zgodnie z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r.

Wszelkie następstwa prawne za publikowane treści ponosi twórca.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela witryny:
-> blog teleexpress.pl ma styl poglądowy, publikowane w nim treści nie przedstawiają wskazówek czy dyrektyw zachowania w konkretnych okolicznościach,
-> właściciel bloga nie odpowiada za treść publikacji, ani za jakiekolwiek szkody doznane w rezultacie zastosowania się do treści publikacji,
-> w artykułach pokazywane są założenia użytkowników, nie posiadacza strony,
-> administrator serwisu nie jest odpowiedzialny za tematykę komentarzy pisanych pod publikacjami przez internautów.

Zamieszczanie tekstów:
-> treść winna mieć co najmniej 2500 znaków bez spacji,
-> zamieszczane są wyłącznie prawidłowe gramatycznie teksty, treści z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedozwolone,
-> każda treść powinna mieć grafikę w zgodzie z tematem przewodnim publikacji. Dodany obrazek powinien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
-> zawartość tekstu musi być unikalna i nie może znajdować się na innych stronach, zarówno przed, jak i po dodaniu na teleexpress.pl,
-> twórca artykułu oznajmia, że teorie przedstawione w tekście składają się na jego osobiste osądy. Posiadacz serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość publikacji i za potencjalne zniszczenia powstałe w wyniku zastosowania się do publikacji,
-> artykuły oraz strony w linkach nie powinny zawierać niezgodnej z polskim prawodawstwem zawartości, dotyczy to także zawartość dla dorosłych internautów,
-> dołączane teksty winny być zajmujące i o charakterze demonstracyjnym. Teksty zamieszczone na serwisie teleexpress.pl winny być zrozumiałe dla każdego użytkownika,
-> artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w treści w formie URL lub brand.
-> autor publikacji stwierdza, że ma do niej całkowite prawa autorskie.

Administrator witryny teleexpress.pl może odrzucić artykuł bez dawania motywu. Dodatkowo nie będą dodawane treści, które nie realizują wymogów wyszczególnionych w statucie.

Doradzamy w wielu tematach